Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

RTL Nieuws: 'PFZW houdt rekening met hogere premie van ruim 10 procent'

   pfzw logo

4 september 2020 - RTL Nieuws heeft op 3 september jl. melding gemaakt van de door de diverse pensioenfondsen desgevraagd gemelde verwachte verhoging van de pensioenpremie. PFZW - waar de pensioenen van de tandtechnici onder vallen - zou rekening houden met een verhoging van de premie met ruim 10%. Op dit moment bedraagt de OP-premie 23,5% en de AP-premie 0,5%. (Dit is opmerkelijk, PFZW sprak begin augustus erover rekening te houden met een premie-stijging van 2,5%. )

Hiermee zou - zoals eerder aangekondigd - de eerder door de Branchevereniging Tandtechniek gemaakte cao-afspraken met betrekking tot de pensioenpremie (helaas) zeer relevant worden. Immers: hier is afgesproken dat de verdeling van het werkgevers en werknemersaandeel van de premie tot 27% 2/3 werkgevers en 1/3 werknemers is, maar dat de te betalen premie boven 27% een 50/50-verdeling is.

Let op: ALLEEN voor leden Branchevereniging Tandtechniek
De CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is ALLEEN van toepassing op laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Voor niet bij de Branchevereniging Tandtechniek aangesloten laboratoria is door voor de gehele pensioenpremie de verdeling 2/3 werkgever en 1/3 werknemer van toepassing!  Bent u nog niet aangesloten? Vraag dan vandaag nog vrijblijvend informatie over het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek aan. 

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *