Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

SCHAAL-salarisaanpassing werkt anders

logo BTT LBV

Leden van de Branchevereniging Tandtechniek vallen onder de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek. Een van de voordelen van de eigen CAO is dat afspraken worden gemaakt over SCHAALsalaris-aanpassingen. Dat geeft de werkgever meer flexibiliteit. Hieronder leest u hierover meer. 
 

LET OP: SCHAAL-salaris-aanpassing
Werkgevers die onder de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek vallen hebben te maken met SCHAALsalaris-aanpassingen. Dit werkt anders dan een recht-toe recht-aan salarisverhoging (zoals elders wordt toegepast).  Een SCHAALsalaris-verhoging werkt dan ook op een andere manier dan u gewend bent. Zo wordt eerst vastgesteld of een werknemer mogelijk al meer verdient dan op basis van zijn/haar indeling dan in de nieuwe schaalsalaris is vastgesteld.
Is dit het geval dan betreft dit een werknemer die reeds ‘boven’ het schaalsalaris verdient.

Mocht dat het geval zijn dan heeft de werkgever verschillende uiteenlopende mogelijkheden hoe hier mee om te gaan. De werkgever kan in dat geval bijvoorbeeld besluiten dat de bedrijfseconomische situatie van het lab en/of inzet van de desbetreffende werknemer in de afgelopen periode (of andere redenen) het noodzakelijk maken dat om op de reeds ‘boven’ het schaalsalaris verdienende werknemer geen (structurele) verhoging toe te passen. Mogelijk is er wel ruimte voor een eenmalige uitkering. Dit kan overeenkomen met de schaalsalaris-aanpassing gemeten over de duur van de cao, maar dit kan ook willekeurig elk ander bedrag zijn.