Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Schaalsalarisaanpassing per 1 juli 2022

logo BTT LBV

22 april 2022 - Vakbond LBV en de Branchevereniging Tandtechniek hebben zoals afgesproken in de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek een aanvullende afspraak gemaakt met betrekking tot de salarisschaal. Per 1 juli 2022 worden de schaalsalarissen verhoogd met 2,5 procent en per 1 december 2022 met 1 procent.

Een aangepaste tekst van de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is inmiddels door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het overzicht van aangemelde cao's opgenomen. 

LET OP: SCHAAL-salaris-aanpassing
Werkgevers die onder de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek vallen: let op, dit betreft een SCHAALsalaris-aanpassing. Dit werkt anders dan een recht-toe recht-aan salarisverhoging (zoals elders wordt toegepast).  Een SCHAALsalaris-verhoging werkt dan ook op een andere manier dan u gewend bent. Zo wordt eerst vastgesteld of een werknemer mogelijk al meer verdient dan op basis van zijn/haar indeling dan in de nieuwe schaalsalaris is vastgesteld.
Is dit het geval dan betreft dit een werknemer die reeds ‘boven’ het schaalsalaris verdient.

Mocht dat het geval zijn dan heeft de werkgever verschillende uiteenlopende mogelijkheden hoe hier mee om te gaan. De werkgever kan in dat geval bijvoorbeeld besluiten dat de bedrijfseconomische situatie van het lab en/of inzet van de desbetreffende werknemer in de afgelopen periode (of andere redenen) het noodzakelijk maken dat om op de reeds ‘boven’ het schaalsalaris verdienende werknemer geen (structurele) verhoging toe te passen. Mogelijk is er wel ruimte voor een eenmalige uitkering. Dit kan overeenkomen met de schaalsalaris-aanpassing gemeten over de duur van de cao, maar dit kan ook willekeurig elk ander bedrag zijn.

Aangepaste salarisschaal
Hieronder kunt u vast aangeven de nieuwe salarisschaal per 1 juli 2022 te willen ontvangen. Deze komt beschikbaar zodra ook het aangepaste wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 bekend is gemaakt. 

Salarisschaal aanvragen

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *