Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Sectorplan voor kleinschalige specialistische branches ingediend

SVGB Perspectief voor Specialistisch Vakmanschap

2 april 2014 - 
Op dinsdag 1 april heeft SVGB kennis- en opleidingencentrumhet sectorplan kleinschalig specialistische branches ingediend bij het Agentschap SZW. Het unieke van dit project is dat het betrekking heeft op 31 kleinschalige specialistische beroepsgroepen met veel ZZPers. Dit sectorplan is dan ook een mooi samenwerkingsproject van bedrijfsleven, branches en beroepsonderwijs. Met dit sectorplan is een investering gemoeid van  2.9 miljoen, waarbij 50% wordt gefinancierd door de sector zelf. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar. De Branchevereniging Tandtechniek is een van de ondertekenaars van de schriftelijke verklaring van ondersteuning van deze aanvraag. 

Rene Groen (Docent Audicien opleiding) stelt, “Het is fantastisch dat het gelukt is om een plan in te dienen voor zo’n variatie aan beroepsgroepen. Afzonderlijk  zijn deze branches veel te klein. Juist de mix van instroombevorderings activiteiten en scholingsprogramma’s maakt dat dit project  een grote impuls kan geven aan het specialistische vakmanschap, waar alleen een gedegen opleiding en een goede begeleiding resulteert in producten van hoge kwaliteit .“ 

Op dit moment ondersteunt de SVGB beroepsgroepen die behoren tot de gezondheidstechnische, creatief technische sector en ambachtelijk technische sector zoals: audiciens, glazeniers, goud- en zilversmeden, medewerkers steriele medische hulpmiddelen, opticiens, pianotechnici, schoenmakers, tandtechnici, technisch oogheelkundig assistenten en uurwerktechnici. En ook beroepsgroepen die zich bij SOS Vakmanschap hebben gemeld zoals; landmeters, meestercoupeurs en specialisten uit het restauratievak.

Er is gekozen voor vier hoofdlijnen in het programma: Arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren, Scholing gericht op instroom (oudere) werklozen, Servicepunt van werk naar werk, en Toekomstgerichte Scholingsprogramma werkenden. Binnen dit sectorplan is er ruimte om circa 1500 deelnemers extra te scholen of te bemiddelen.                   

De verantwoording van dit project ligt onder andere in het rapport “Handmade in Holland” van de Sociaal Economische Raad (SER) , notitie  “Kansen voor vakmanschap in het MBO” van het Sociaal Plan Bureau en de SOS Monitor 2013 van SOS Vakmanschap.