Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Specialisatie Volledige Gebitsprothese + Klinisch Prothese Technicus

actief voor de NL Tandtechniek IVT-logo

13 augustus 2012 - Het fenomeen van de klinisch prothesetechnicus bestaat al van het begin van deze eeuw. Inmiddels zijn er meer dan 250 tandtechnici die de cursus klinisch prothesetechnici hebben gevolgd. Het belang van de gediplomeerde taakdelegatie neemt nog immer toe en past in de visie die de Branchevereniging Tandtechniek heeft op de moderne tandtechnicus waarin deze prominent in beeld komt bij de patiënt.

Instroomeisen
Veel leden van de Branchevereniging Tandtechniek zouden zelf of een van hun werknemers de cursus klinisch prothesetechnicus (laten) volgen maar zien op tegen de instroomeisen en de daarmee gemoeide inbreuk op hun werkweek. Immers, om te kunnen participeren met de cursus Klinisch Prothesetechnicus is het noodzakelijk om het diploma van het Specialisatiejaar Volledige Gebitsprothese (ook wel 5e leerjaar) op zak te hebben. Natuurlijk is het mogelijk om dit vijfde leerjaar te volgen, maar voor een tandtechnisch ondernemer is het moeilijk om een groot gedeelte van het jaar elke week een werkdag afwezig te zijn van de werkvloer.

Les op zaterdag
Daarom heeft de Branchevereniging Tandtechniek de mogelijkheid onderzocht om de combinatie van alle lessen van de Specialisatie Volledige Gebitsprothese – het pre-klinische gedeelte – en de cursus Klinisch Prothesetechnicus samen te voegen in een combinatiecursus. Op veler verzoek zullen de pre-klinische lessen zoveel mogelijk op de zaterdag ingepland worden. Door een efficiënte indeling is het mogelijk dit gehele traject binnen 1 jaar af te ronden.

Kwaliteitsregister Tandtechniek
Deelnemers die de combinatiecursus met goed gevolg afronden worden automatisch ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandtechniek met de aantekening van Klinisch Prothese Technicus. De initiële inschrijvingskosten zijn bij de cursus inbegrepen. Dit is exclusief met de nog vast te stellen jaarlijkse bijdrage die de deelnemer of zijn werkgever uiteraard zelf moet voldoen.

Aanbieders en kosten?
De cursus wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van het IVT en de Radboud Universiteit Nijmegen. De lessen zullen dan ook zowel in Utrecht (merendeel op zaterdag, met name pre-klinisch) en in Nijmegen (veelal op vrijdag, klinisch) gegeven worden. De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

Wanneer?
Mede op verzoek van de huidige belangstellenden is de start van deze cursus gepland in het najaar van 2013.

Interesse? Meld u aan voor attenderingslijst!
Gezien de te verwachten belangstelling voor deze combinatiecursus vragen wij indien u interesse heeft u aan te melden voor de attenderingslijst via info@bvtandtechniek.nl. U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden zodra er meer details bekend zijn. Dit aanbod is exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek.

Meer informatie?
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.