Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Tandtechnicus niet langer één jaar na voltooide IVT-opleiding ‘transfervrij’

  logo BTT LBV

11 september 2020 - Hoewel het natuurlijk een compliment aan het tandtechnisch laboratorium is dat een werknemer zich goed genoeg voelt om uit te vliegen, laat het ook een zuur gevoel van oneerlijkheid achter als alle investeringen in tijd en (dus) geld niet omgezet kunnen worden in een duurzame arbeidsrelatie met de werknemer waarbij er de mogelijkheid is die investering terug te verdienen.

Zoals zo vaak met relaties worden deze aangegaan met de gedachte dat deze eeuwig zal duren zonder dat voldoende wordt stil gestaan bij de consequenties en gevolgen van het uit elkaar gaan, ook op financieel vlak.

Na 1 jaar en 1 dag ‘transfervrij’
Dit probleem is van alle tijden en daarom stond er altijd al een artikel in de collectieve arbeidsovereenkomst met een regeling inzake het terugbetalen van kosten voor het begeleiden van een leerling (1200 euro per leerjaar) die de IVT-opleiding aan de DHTA volgt. Deze regeling was echter zodanig ingericht dat de werkgever vier jaar lang een leerling-werknemer in dienst had en deze gedurende al die tijd van de noodzakelijke begeleiding voorzag, maar dat als de betreffende werknemer na 1 jaar en 1 dag van het afronden van de opleiding zijn heil elders vond, er geen enkele vergoeding van de gemaakte kosten voor de werkgever tegenover stond.

CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek
Omdat dergelijke kwesties de tandtechnisch ondernemer regelmatig met lege handen laat staan is in de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek een aparte – verhalen van opleidingskosten – regeling van toepassing. In artikel 16 van de cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is een afbouw van de kosten die de werknemer in kwestie aan het leerbedrijf is verschuldigd opgenomen.

Het terug te betalen deel, is als volgt : bij het einde dienstverband, vallend op een datum:
a. tijdens de vakopleiding: 100 procent;
b. binnen 1 jaar na afloop van de vakopleiding: 100 procent;
c. binnen 2 jaar na afloop van de vakopleiding: 75 procent;
d. binnen 3 jaar na afloop van de vakopleiding: 50 procent.


Overigens blijft het nog immer mogelijk om als werkgever met de werknemer aparte aanvullende afspraken te maken over de terugbetaling van kosten van bijvoorbeeld boeken, lesgeld, examengeld, materialen en gereedschappen.

Let op: ALEEN voor BTT-leden!
Voor alle duidelijkheid: deze cao-afspraak is alleen van toepassing op laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Bent u nog niet aangesloten? Afgezien van het hierboven genoemde onderwerp kent de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog meer voordelen. Zoals het aflopende percentage van 100 naar 70% in gelijke stappen van 26 weken ziekte, introductie wachtdag van 3e ziekmelding, 6 maal een arbeidsovereenkomst binnen een periode van 48 (!) maanden, gelijkschakeling opzegtermijn werknemers en werkgevers voor arbeidsovereenkomsten vanaf 2 jaar en langer van 2 maanden en de aparte regeling voor de pensioenpremie-verdeling (50/50-verdeling voor de premie vanaf 27% en hoger, zie artikel ‘RTL Nieuws: PFZW  houdt rekening met hogere premie van ruim 10 procent’,
 

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *