Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Tandtechnicus niet langer één jaar na voltooide IVT-opleiding ‘transfervrij’ met aanvullende overeenkomst

  logo personeelszaken

3 april 2024 - Hoewel het natuurlijk een compliment aan het tandtechnisch laboratorium is dat een werknemer zich goed genoeg voelt om uit te vliegen, laat het ook een zuur gevoel van oneerlijkheid achter als alle investeringen in tijd en (dus) geld niet omgezet kunnen worden in een duurzame arbeidsrelatie met de werknemer waarbij er de mogelijkheid is die investering terug te verdienen.

Zoals zo vaak met relaties worden deze aangegaan met de gedachte dat deze eeuwig zal duren zonder dat voldoende wordt stil gestaan bij de consequenties en gevolgen van het uit elkaar gaan, ook op financieel vlak.

Na 1 jaar en 1 dag ‘transfervrij’
Dit probleem is van alle tijden en daarom staat er al geruime tijd een artikel in de cao Tandtechniek met een regeling inzake het terugbetalen van kosten voor het begeleiden van een leerling (1200 euro per leerjaar) die de IVT-opleiding aan de DHTA volgt. Deze regeling is echter zodanig ingericht dat de werkgever die vier jaar lang een leerling-werknemer in dienst heeft en deze gedurende al die tijd van de noodzakelijke begeleiding voorziet hierop geen aanspraak kan maken als de betreffende werknemer na 1 jaar en 1 dag van het afronden van de opleiding zijn heil elders vond. Dan staat er dus geen enkele vergoeding van de gemaakte kosten voor de werkgever tegenover.

Aanvullende afspraak mogelijk
De cao Tandtechniek voorziet echter wel in de mogelijkheid van aanvullende afspraken onder bepaalde voorwaarden. Via het aanvraagformulier hieronder kunt u het concept 'Aanvullende Overeenkomst tot terugbetaling opleidingskosten' aanvragen. 

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 085-87 69 768.

Nog geen lid?