Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Korting mogelijk bij gelijktijdige overstap van TASQ naar ander administratieprogramma

Het oorspronkelijke artikel van 21 juni is voorzien van een update op 23 juni 2016

doodlopende weg tasq


23 juni 2016 - QANTEQ BV heeft gebruikers van het TASQ-softwareprogramme per brief geïnformeerd dat het de overeenkomst per 1 juli 2016 opzegd. Na een licentie-aanpassing zal het nog wel mogelijk zijn het huidige programma tot en met 31 december 2019 te gebruiken, maar per de opzeggingsdatum zal ondersteuning en verdere ontwikkeling gestaakt worden.

De Branchevereniging Tandtechniek heeft navraag gedaan bij diverse in de dentale markt bekende software-leveranciers. Zij gaven desgevraagd aan wel mogelijkheden te zien om de informatie vanuit TASQ te importeren in het door hen op de markt gebrachte software-programma voor de tandtechnische branche. Dit is overigens iets anders dan dat de exacte functionaliteit wordt aangeboden, maar op dit moment lijkt het niet verloren gaan van opgebouwde informatie het allerbelangrijkste. 

Reactie Complan
Ook het moederbedrijf Complan heeft in een reactie op schriftelijke vragen van de Branchevereniging Tandtechniek aangegeven software partijen die de informatie willen uitlezen te voorzien van de benodigde ondersteuning om de informatie op een juiste wijze te kunnen importeren. 

leveranciers administratie software tandtechniek

Korting bij gelijktijdige overstap
In de rondvraag bij diverse aanbieders van administratie-software voor de tandtechniek hebben sommige partijen reeds aangegeven dat bij een gelijktijdige overstap van TASQ naar het door het bedrijf aangeboden software een financieel voordeel is te behalen. Naast nieuwe klandizie is er ook een voordeel voor de fabrikant als meerdere nieuwe gebruikers in één keer een instructie gegeven kan worden. 

Interesse in financieel voordeel bij gelijktijdige overstap? 
Heeft u interesse in het behalen van financieel voordeel bij een onvermijdelijke overstap naar een ander administratie-software-programma? Vul dan onderstaand formulier in om op de hoogte te worden gehouden van een dergelijke gelijktijdige overstap. 

Ja ik heb interesse in mogelijk financieel voordeel bij gelijktijdige overstap van TASQ naar een ander administratiesoftware programma. Houd mij svp op de hoogte.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Heeft u hierover vragen? Nog geenl lid? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.