Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Te lage dekkingsbedragen verzekeraars en meerkosten tandtechniek

Actief voor de NL Tandtechniek

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontvangt diverse meldingen en vragen over de door verzekeraars gehanteerde dekkingsbedragen (of zoals de verzekeraars zeggen: 'maximale tarieven').

Sommige verzekeraars (zoals VGZ) schromen er zelfs niet voor om hun dekkingsbedragen juist te verlagen onder het mom van 'eigen marktonderzoek' terwijl ze dan lager uitkomen dan de NZa tarieven voor tandtechniek in eigen beheer. Dit terwijl de NZa onlangs een grootschalig branchebreed onderzoek heeft laten uitvoeren waarna de conclusie werd getrokken dat de meeste tarieven omwille van de marktconformiteit verhoogd moesten worden. 

De Branchevereniging Tandtechniek roept een ieder actief in de dentale markt evenwel op om kwaliteit leidend te laten zijn en indien dit noodzakelijk blijkt te zijn - waar het gaat om situaties van vrije tandtechniek (in tegenstelling tot tandtechniek in eigen beheer) te overwegen de patiënt de meerkosten tandtechniek bij te laten betalen. 

Hiervoor kunt u het informatiepakket meerkosten tandtechniek inclusief voorbeeldbrieven richting tandarts en patiënt aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaand contactformulier. 

Aanvragen Voorlichtingsbrieven inzake doorberekenen meerkosten tandtechniek door tandarts

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *