Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) - details regeling bekend gemaakt

coronavirus      

29 juni 2020 - De tandtechniek is (uiteindelijk) toegevoegd aan de TOGS-regeling en dus kunnen de tandtechnische laboratoria nu ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Wat houdt de regeling in?
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?
- Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
- Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
- Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
- De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
- Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
- Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
- Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
- Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
- Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
- Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
- Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bedoeld?
De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Ik heb voor de TOGS een aanpassing van mijn SBI-code gekregen, moet ik opnieuw een aanpassing aanvragen voor de TVL?

Nee, dat is niet nodig. Bedrijven die onder een verkeerde SBI-code stonden ingeschreven en gebruik maakten van de TOGS-regeling, kunnen de TVL aanvragen. Het is niet nodig om een nieuwe melding te maken van een niet-aansluitende SBI-code.

Bedrijven met SBI-codes die later zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling, kunnen ook gebruik maken van de TVL.

Bedrijven die nog geen besluit hebben over de wijziging van hun SBI-code, kunnen beter wachten met hun TVL aanvraag totdat zij het besluit van de SBI wijziging hebben ontvangen.

Hoe wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) berekend?
De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De berekening van de subsidie is:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.

Rekenvoorbeeld 1:

Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;

Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;

Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;

Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;

Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000.

Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%)

 

Rekenvoorbeeld 2:

Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 €20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;

Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;

Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000.

Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.

Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;
Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000;

Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 30 juni om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?
Deze regeling is gemaakt voor bijna een miljoen ondernemingen. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat een ondernemer veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de subsidie te verlenen. De TVL is nu snel uitvoerbaar en vraagt weinig extra administratie.

Het deel vaste lasten per sector is berekend met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. De sector komt overeen met de eerste twee cijfers van de SBI-code. Voor een betrouwbare berekening per bedrijfstak (meer cijfers in de SBI code) ontbreken in veel gevallen de benodigde gegevens in de CBS statistiek. Zorgvuldigheid gaat voor, waardoor is besloten om de berekening op sectorniveau te maken.

 

App BV Tandtechniek

Geen belangrijke push-alerts van de verenigingsAPP meer missen? Vraag hieronder direct een uitnodigingsmail voor de leden-app aan!

Aanvraagformulier App activatiecode

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *