Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Update cao en premie Sociaal Fonds TT 2017

Nieuwe cao voorwaarde voor opnieuw vaststellen premie Sociaal Fonds TT
De Algemene Vergadering van de Branchevereniging Tandtechniek heeft besloten vast te houden aan het standpunt dat er eerst een nieuwe cao voor de tandtechniek moet worden afgesloten voordat er een besluit inzake de premie voor het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek (SF TT) wordt genomen.

Modernisering cao noodzakelijk
De Branchevereniging Tandtechniek is van mening dat de cao voor de tandtechniek gemoderniseerd dient te worden. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de verplichting voor de werkgever  het salaris tot 100% aan te vullen in het tweede ziektejaar, gelijkstellen en maximeren van de opzegtermijn voor werkgevers en werknemers tot 2 maanden en introductie van de mogelijkheid vakantiegeld per maand uit te betalen.

Volgend (cao-)overleg
Een nieuw overleg over de dossiers met betrekking tot het Pensioenfonds voor de Tandtechniek, het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek en de cao voor de Tandtechniek is gepland voor 31 januari 2017. Direct gevolg van het standpunt van de Algemene Vergadering is dat er vooralsnog geen premie voor het Sociaal Fonds voor  2017 (en daarna) is vastgesteld. De premie is in 2016 0,4%. Er is overigens voldoende geld in kas om de bestaande regelingen te continueren. 

Heeft u hierover vragen? Nog geenl lid? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.