Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Update CAO-onderhandelingen Tandtechniek- 24/5/2013

24 mei 2013 - De werkgeversdelegaties willen aan de vakbonden voorstellen om gezien de omstandigheden de huidige CAO voor de Tandtechniek nog voor een jaar ongewijzigd voort te zetten. Dit betekent dat er tot 1 juli 2014 geen salarismutatie vanuit de CAO voor de Tandtechniek voorzien is. De vakbonden moeten nog laten weten of hun achterban hiermee akkoord kan gaan. 

Update FUWA
Tevens is besloten dat werkgevers en werknemers het systeem van functiewaardering in de Tandtechniek zullen herschrijven. Waarschijnlijk zullen functies als de Klinisch Prothesetechnicus en cad-cam-werkzaamheden ook in het FUWA-systeem worden opgenomen. 

Op termijn tekort aan goed opgeleide tandtechnici
Zowel de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking van de tandtechnische branche alsmede de ontwikkelingen in buurland Duitsland laten de noodzaak van voldoende instroom zien. Het op termijn te verwachten tekort aan goed opgeleide tandtechnici met een civiel erkend diploma doet zich nu reeds in Duitsland voor. De goede vaklui hebben enkele jaren geleden buiten de branche werk gevonden en zijn verloren gegaan voor de branche. Ook het in opdracht van het HBA door het EIM uitgevoerde en onlangs gepubliceerde onderzoek bevestigt een tekort op termijn. 

logo IVT Instituut Vakopleiding Tandtechniek

Geen steun VLHT voor herinvoeren IVT-reiskostenregeling 

Investeren in de juiste toekomst gerichte tandtechnische opleidingen is dus ook een goede zaak. De kennis en kunde van de Nederlandse tandtechniek moet behouden blijven. De Branchevereniging Tandtechniek pleit daarom voor het herinvoeren van de IVT-reiskostenvergoeding en het faciliteren van een continuiteitsregeling vanuit het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek zodat leerlingen van erkend leerbedrijven toch met de IVT-opleiding kunnen starten. Hoewel de VLHT-afvaardiging zowel in de onlangs gehouden SVGB-sectorcommissie Tandtechniek als tijdens het eerder deze maand gehouden bestuurlijk overleg met de DHTA (waaronder het IVT valt) het belang van deze maatregelen wel onderschrijft steunt deze vereniging de invoering van deze maatregelen vervolgens niet in het CAO-overleg dat hierover gaat. 

Wij blijven ons hard maken voor het herinvoeren van de IVT-reiskostenregeling en het via het Sociaal Fonds mogelijk maken dat als tandtechnisch ondernemers leerlingen naar het IVT aan de DHTA kunnen sturen er ook daadwerkelijk een leerjaar gestart kan worden. 

cc bvtandtechniek

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.