Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Update CAO-onderhandelingen Tandtechniek

29 april 2013 - Inmiddels zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de Tandtechniek gestart. De Branchevereniging Tandtechniek is de onderhandelingen ingegaan met de insteek dat er gezien de huidige ecnonomische omstandigheden in de dentale branche geen ruimte is voor loonsverhoging, eigenlijk zouden we moeten spreken over loonoffers.

Op termijn tekort aan goed opgeleide tandtechnici
Zowel de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking van de tandtechnische branche alsmede de ontwikkelingen in buurland Duitsland laten de noodzaak van voldoende instroom zien. Het op termijn te verwachten tekort aan goed opgeleide tandtechnici met een civiel erkend diploma doet zich nu reeds in Duitsland voor. De goede vaklui hebben enkele jaren geleden buiten de branche werk gevonden en zijn verloren gegaan voor de branche. Ook het in opdracht van het HBA door het EIM uitgevoerde en onlangs gepubliceerde onderzoek bevestigt een tekort op termijn. 

Herinvoeren IVT-reiskostenregeling
Investeren in de juiste toekomst gerichte tandtechnische opleidingen is dus ook een goede zaak. De kennis en kunde van de Nederlandse tandtechniek pleit daarom voor het herinvoeren van de IVT-reiskostenvergoeding en het faciliteren van een continuiteitsregeling vanuit het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek zodat leerlingen van erkend leerbedrijven toch met de IVT-opleiding kunnen starten. 

Opstelling VLHT en de grote werkgeversketens
De VLHT trekt samen op met de grote werkgeversketens, inzet: geen loonruimte en een gewijzigde vakantieregeling. Uitvoering van dergelijke wijziging ligt bij de werknemersbonden uiterst gevoelig. Steun voor de IVT-opleiding aan de DHTA en herinvoering van de IVT-reiskostenregeling vindt bij hen nauwelijks gehoor, helaas.

Wij blijven ons hard maken voor het herinvoeren van de IVT-reiskostenregeling en het via het Sociaal Fonds mogelijk maken dat als tandtechnisch ondernemers leerlingen naar het IVT aan de DHTA kunnen sturen er ook daadwerkelijk een leerjaar gestart kan worden. 

cc bvtandtechniek

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.