Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Vamil en MIA-regeling 2012

5 januari 2012 - De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De MIA biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Dit kan ook interessant zijn voor ondernemers in de tandtechniek.

Ondernemers kunnen tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL
Met de VAMIL kan u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen in 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert de ondernemer de fiscale winst en betaalt minder belasting in dat jaar. Dit biedt een duidelijke rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combineren MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Deze lijst wordt jaarlijks vernieuwd. Op de bedrijfsmiddelenlijst 2012 staan ondermeer de camerapen voor driedimensionale gebitsopnames, digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning, filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging of ruimtelijke afzuiging, niet-filtrerende onstoffingsinstallatie.

Afloop crisismaatregelen
In 2010 kon een deel van de bedrijven voor hun investeringen in 2010 gebruikmaken van een tijdelijke verhoging van de milieu-investeringsaftrek met 20%. Dit was een tijdelijke regeling in het kader van de bestrijding van de effecten van de kredietcrisis. Deze maatregel is met ingang van 1 januari 2011 komen te vervallen. Dit houdt in dat de investeringsaftrek in het kader van VAMIL/MIA voor dentale CAD CAM apparatuur teruggeschroefd is van 50% (30% standaard + 20% aanvullend) in 2010 naar 27% in 2011. Dit percentage is in 2012 gelijk gebleven en blijft daardoor nog steeds een aantrekkelijke fiscale regeling.

Tijdig melden om in aanmerking te komen
Om in 2011 in aanmerking te komen voor de VAMIL en/of MIA-regeling dient u uiterlijk binnen drie maanden na de de datum van de investeringsverplichting (= het tekenen van de koopovereenkomst) melding te doen aan Bureau IRWA. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden. In 2012 kunt u de aanvraag alleen nog maar elektronisch doen. Ook deze digitale melding moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting hebben gedaan. Klik hier voor meer informatie.

Bron: VGT

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.