Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

BTT Voordeelregeling VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

BTT Voordeelregeling VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen


25 oktober 2021: De VGT heeft ons laten weten dat het niet langer mogelijk is alleen het Zilver-abonnement af te nemen. Zilver en Goud worden samengevoegd tot een Premium-abonnement. Houders van het Zilver-abonnement worden hierover nog nader geïnformeerd door de VGT.

7 mei 2020: Lees hieronder meer over de VGT Portal Voordeelregeling voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek. Direct een Goud of Zilver abonnement afsluiten? Gebruik het aanvraagformulier. 

Aanvraagformulier Voordeelabonnement VGT Portal VIB

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *1 december 2018: UPDATE: de jaarlijkse abonnementstarieven zijn inmiddels aangepast voor 2019, leden van de Branchevereniging Tandtechniek behouden echter een financieel voordeel. 

9 januari 2017 - UPDATE: Inmiddels is het GOUD-abonnement op de VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar! Zelf als tandtechnisch ondernemer met de gegevens aan de slag gaan is in de praktijk ondoenlijk. Hiervoor elders een arbo-deskundige inhuren (veel) duurder. Niet alleen bent u wettelijk verplicht een Productenregister Gevaarlijke Stoffen te stellen, vervolgens dient u de informatie uit het Veiligheidsinformatieblad (VIB) te verwerken in uw ARBO-beleid in de vorm van een Risicoanalyse Stoffen (RA). Aan beide verplichtingen kunt u makkelijk voldoen wanneer u kiest voor het 'Goud' abonnement. 


branchevereniging tandtechniek vgt portal vib voordeelregeling19 september 2016 - In Nederland is al vele jaren de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Dit betekent dat iedere tandtechnisch ondernemer met werknemers een zorgplicht heeft richting de werknemers. De werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie.

Info VIB verwerken in ARBO-beleid
Bij het werken met producten met gevaarlijke stoffen is de registratie van alle stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld een verplicht onderdeel van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiervoor dient de werkgever de informatie van een veiligheidsinformatieblad (VIB) te verwerken in het ARBO-beleid van de onderneming en werknemers te instrueren over deze risico’s.

Productenregister Gevaarlijke Stoffen
De eerste wettelijke verplichting is dat u een Productenregister Gevaarlijke Stoffen dient samen te stellen. Dit kan overigens een laboratorium- of praktijkregister zijn, maar ook bijvoorbeeld een afdelingsregister of een persoonlijk register. Aan de hand van dit register kan dan een Risicoanalyse Stoffen gemaakt worden. Kortom: met het simpelweg uitprinten van alle bladen en deze opslaan in een ordner bent u er niet.

Controle SZW
Bij een controle van de Inspectie SZW zal vrijwel onmiddellijk gevraagd worden naar het Productenregister Gevaarlijke Stoffen. Dat is natuurlijk logisch aangezien dit overzicht een beeld geeft van mogelijke risico’s voor de werkzame tandtechnici.

VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen
Veiligheidsinformatiebladen hebben vanwege de veranderende Europese regelgeving op verstrekking van deze gegevens aan gebruikers al decennialang de bijzondere aandacht van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT). Door de inspanningen van de VGT is het mogelijk om op simpele wijze aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen.

De VGT heeft namelijk niet alleen alle veiligheidsinformatiebladen uit de dentale branche in een database ondergebracht maar tevens de inhoud van alle bladen (de zestien verplichte rubrieken). Vergis u niet: het gaat inmiddels om meer dan 2400 veiligheidsinformatiebladen. 

Gratis verstrekking VIB’s
De informatie met betrekking tot de VIB’s wordt verstrekt via het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen: https://vib.dentalserviceportal.nl. Aangezien de regelgeving leveranciers verplicht een Veiligheidsinformatieblad gratis te verstrekken is dit precies waaraan het ‘gratis’ abonnement Brons voldoet. 

Alle leden minimaal Brons-abonnement
Alle leden van de Branchevereniging Tandtechniek (peildatum 7 september 2016) zijn inmiddels in de VGT Portal als deelnemer toegevoegd. De leden waarvan een e-mailadres bij de VGT bekend is hebben hiervoor ook de benodigde inloggegevens ontvangen. Om de relevante Veiligheidsinformatiebladen te ontvangen is het noodzakelijk dat u aangeeft bij welke leveranciers u producten bestelt. 

vgt vib aanmelden

Heeft u uw inloggegevens van het VGT Portal VIB niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl. 

De informatie van de Veiligheidsinformatiebladen moet u wel zelf omzetten naar een Register Gevaarlijke Stoffen en hierop moet dan vervolgens een Risicobeoordeling Stoffen worden gemaakt als onderdeel van uw wettelijk verplichte RI&E. U kunt ook kiezen voor betaald Zilver of Goud abonnement zodat dit voor u gedaan wordt. 

Zilver: automatisch register!
Met het VIB Zilver abonnement ontvangt u standaard geen veiligheidsinformatiebladen meer na elke bestelling. Dat is namelijk niet meer nodig aangezien u via het Portal periodiek een laboratoriumspecifiek Productenregister Gevaarlijke Stoffen kunt inzien. Overigens is het wel mogelijk om desgewenst de VIB’s toch per email te ontvangen. Ook de frequentie van het ontvangen van uw Productenregister Gevaarlijke Stoffen kunt u wijzigen (per week, per 2 weken, per maand of per kwartaal).

Dit Register wordt tevens periodiek als een PDF document via email aan u verzonden. Wanneer u dit document ergens op uw systeem opslaat kunnen al uw medewerkers via dit register desgewenst de Veiligheidsinformatiebladen direct opvragen/inzien. 

Goud: risicoanalyse stoffen
Het VIB abonnement Goud heeft alle voordelen van de Zilver-variant uitgebreid met een jaarlijkse beoordeling van de laboratoriumspecifieke Productenregister Gevaarlijke Stoffen die resulteert in een Risicoanalyse Stoffen. U heeft met dit abonnement dus inzage in de voor uw tandtechnisch laboratorium relevante Veiligheidsinformatiebladen, ontvangt op uw lab toegespitste Productenregister Gevaarlijke Stoffen én analyse en de relevante werkplekinstructiekaarten (WIK’s). Met dit abonnement voldoet u dus op de meest makkelijke manier aan uw wettelijke verplichtingen. Dit abonnement Goud zal eind 2016 begin 2017 beschikbaar komen.

De risicoanalyse kan uiteraard pas gegeven worden als uw Register Gevaarlijke Stoffen is gevuld met (vrijwel) alle producten die u gebruikt. 

BTT Voordeelregeling VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen
Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen gebruik maken van de BTT Voordeelregeling - VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen.
U betaalt voor het abonnement per kalenderjaar:
Zilver geen €120,-- excl. BTW per jaar maar € 96,- excl. BTW
Goud geen € 180,-- excl. BTW maar € 156,- (€ 96,- + € 60,-)
(De korting is NIET van toepassing voor de upgrade naar het abonnement GOUD. De upgrade naar het abonnement Goud ad € 60,- excl. BTW is het bedrag dat de VGT moet afdragen aan het externe bedrijf welke deze risicoanalyse verzorgt.)

vgt vib overzicht

Proef: Bekijk de Dummy praktijk.
Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen een beeld krijgen hoe een abonnement Zilver op het Portal eruit ziet door in te loggen op de Dummy praktijk welke speciaal voor de BTT is aangemaakt en is in te zien tot het eind 2016. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl om de speciale inloggegevens op te vragen. 

Wanneer u besluit om per direct een abonnement af te sluiten profiteert van u van het voordeeltarief van de BTT Voordeelregeling VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen. U ontvangt dan UW laboratoriumspecifieke register de laatste  maanden van dit jaar gratis omdat Branchevereniging Tandtecniek u pas per 1 januari 2017 factureert. Uiteraard kunt u ook besluiten het te laten bij een gratis Brons abonnement.

Interesse?
Heeft u interesse in de BTT Voordeelregeling VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.