Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

VGT waarschuwt: ontbreken gevaarlijke stoffen in RI&E wordt meteen beboet door Arbeidsinspectie

BTT Voordeelregeling VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

Via de VGT ontving de Branchevereniging Tandtechniek het bericht dat vanaf 9 februari jl. de Arbeidsinspectie direct een boete van 5000,-- euro geeft als het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E ontbreekt. Voorheen werd eerst een waarschuwing gegeven. 

Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen gebruik maken van de gratis online RI&E-checklist en met korting een Premium abonnement afsluiten op de VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen waardoor u aan de verplichtingen met betrekking tot het zogenaamde gevaarlijke stoffendeel voldoet. 

Zelf als tandtechnisch ondernemer met de gegevens aan de slag gaan is in de praktijk ondoenlijk. Hiervoor elders een arbo-deskundige inhuren (veel) duurder. Niet alleen bent u wettelijk verplicht een Productenregister Gevaarlijke Stoffen te stellen, vervolgens dient u de informatie uit het Veiligheidsinformatieblad (VIB) te verwerken in uw ARBO-beleid in de vorm van een Risicoanalyse Stoffen (RA). Aan beide verplichtingen kunt u makkelijk voldoen wanneer u kiest voor het 'Premium' abonnement. 

Aanvraagformulier Voordeelabonnement VGT Portal VIB

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *


VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen 2022


19 september 2016 - In Nederland is al vele jaren de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Dit betekent dat iedere tandtechnisch ondernemer met werknemers een zorgplicht heeft richting de werknemers. De werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie.

Info VIB verwerken in ARBO-beleid
Bij het werken met producten met gevaarlijke stoffen is de registratie van alle stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld een verplicht onderdeel van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiervoor dient de werkgever de informatie van een veiligheidsinformatieblad (VIB) te verwerken in het ARBO-beleid van de onderneming en werknemers te instrueren over deze risico’s.

Productenregister Gevaarlijke Stoffen
De eerste wettelijke verplichting is dat u een Productenregister Gevaarlijke Stoffen dient samen te stellen. Dit kan overigens een laboratorium- of praktijkregister zijn, maar ook bijvoorbeeld een afdelingsregister of een persoonlijk register. Aan de hand van dit register kan dan een Risicoanalyse Stoffen gemaakt worden. Kortom: met het simpelweg uitprinten van alle bladen en deze opslaan in een ordner bent u er niet.

Controle SZW
Bij een controle van de Inspectie SZW zal vrijwel onmiddellijk gevraagd worden naar het Productenregister Gevaarlijke Stoffen. Dat is natuurlijk logisch aangezien dit overzicht een beeld geeft van mogelijke risico’s voor de werkzame tandtechnici.

VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen
Veiligheidsinformatiebladen hebben vanwege de veranderende Europese regelgeving op verstrekking van deze gegevens aan gebruikers al decennialang de bijzondere aandacht van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT). Door de inspanningen van de VGT is het mogelijk om op simpele wijze aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen.

De VGT heeft namelijk niet alleen alle veiligheidsinformatiebladen uit de dentale branche in een database ondergebracht maar tevens de inhoud van alle bladen (de zestien verplichte rubrieken). Vergis u niet: het gaat inmiddels om meer dan 2400 veiligheidsinformatiebladen. 

Gratis verstrekking VIB’s
De informatie met betrekking tot de VIB’s wordt verstrekt via het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen: https://vib.dentalserviceportal.nl. Aangezien de regelgeving leveranciers verplicht een Veiligheidsinformatieblad gratis te verstrekken is dit precies waaraan het ‘gratis’ abonnement voldoet. 


vgt vib aanmelden

Heeft u uw inloggegevens van het VGT Portal VIB niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl. 

De informatie van de Veiligheidsinformatiebladen moet u wel zelf omzetten naar een Register Gevaarlijke Stoffen en hierop moet dan vervolgens een Risicobeoordeling Stoffen worden gemaakt als onderdeel van uw wettelijk verplichte RI&E. U kunt ook kiezen voor betaald Premium abonnement zodat dit voor u gedaan wordt.

De risicoanalyse kan uiteraard pas gegeven worden als uw Register Gevaarlijke Stoffen is gevuld met (vrijwel) alle producten die u gebruikt. 

Interesse?
Heeft u interesse in de BTT Voordeelregeling VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl of bel 085-87 69 768.