Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

VLHT verkoopt aantoonbare prietpraat inzake Kwaliteitsregister Tandtechniek

De zusterorganisatie VLHT heeft vandaag op haar website een prietpraat-bericht opgenomen onder de titel 'BTT verspreidt misleidende informatie over KTT'. 

Voor de goede orde:

  1. De Branchevereniging Tandtechniek verspreid geen brieven onder de vlag van het Kwaliteitsregister Tandtechniek. Dat is ook niet nodig, het Kwaliteitsregister Tandtechniek kan dit prima zelf.
  2. Inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandtechniek wordt in het door de VLHT genoemde document wel degelijk genoemd, zelfs in de exacte verwijzing hiernaar.
  3. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek heeft heel heldere regels wat betreft inschrijving (IVT-diploma tandtechniek) en bijscholingsverplichtingen.
  4. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek speelt geen enkele rol bij welke cao dan ook. Dat is logisch want dat is het doel ook helemaal niet.
  5. De bewering dat twee bestuursleden van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek ook bestuurslid zijn van de Branchevereniging Tandtechniek is feitelijk onjuist.
  6. Navraag leert dat een groeiend aantal bedrijven in de dentale sector die bij- en nascholingsactiviteiten organiseert inmiddels de weg naar het Kwaliteitsregister Tandtechniek weet te vinden. Dat is dan ook de reden dat het Kwaliteitsregister Tandtechniek steeds vaker genoemd wordt.
  7.  Bijhouden van het vak door tandtechnici is essentieel dat is dan ook de reden dat het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten gehonoreerd worden. Bijvoorbeeld ook de bij- en nascholingsactiviteiten van de VLHT.