Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Met Veiligheid Volgsysteem altijd een actuele RI&E

logo perspectief   logo branchevereniging tandtechniek

Alle tandtechnische laboratoria met personeel (dus inclusief stagiaires, IVT-leerlingen) zijn verplicht om over een actuele Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. Echter, alleen het hebben van een ingevulde RI&E (ergens in een la) betekent niet automatisch veiliger werkomstandigheden. De wetgever eist daarom dat uw RI&E en daaruit voortkomende Plan van Aanpak continu actueel zijn.

logo inspectie SZW

Hoe langer uw RI&E in de la ligt, hoe groter de kans dat deze niet meer actueel is. Zo lang de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) geen controle uitvoert en er geen ongelukken gebeuren is er niks aan de hand. Echter, de tandtechnische branche mag zich – onder meer door het gebruik van ‘gevaarlijke’ stoffen – sowieso verheugen in de bijzondere belangstelling van de Arbeidsinspectie en dat geeft een hogere kans op bezoek van deze dienst. Bij een controle of na een onverhoopt bedrijfsongeval zal er zeker gevraagd worden of er goedgekeurd materiaal aanwezig is. En heeft de medewerker voldoende voorlichting gehad over hoe hij veilig moet werken? Is er gedacht aan de juiste hulpmiddelen? Is er een preventie-medewerker? En waar heeft u dit allemaal vastgelegd? 

pva perspectief

Plan van Aanpak (PVA) bijhouden 
Perspectief heeft het Veiligheid Volgsysteem (VVS) ontwikkelt, een online-oplossing die het op basis van de ingevulde RI&E gemaakte Plan van Aanpak bijhoudt en u tijdig herinnert aan de te nemen actiepunten. Het VVS is een platform voor al uw arbo-gerelateerde documenten. Wetswijzigingen worden automatisch doorgevoerd zodat u te allen tijde op de hoogte bent en u voldoet aan de wettelijke eis om een actuele RI&E en PVA te hebben. 

RI&E geactualiseerd: online invullen nu mogelijk 
De door de Branchevereniging Tandtechniek aan de leden ter beschikking gestelde RI&E is door Perspectief geactualiseerd. Bovendien is het nu mogelijk de RI&E online in te vullen en hiervan een PDF-file op uw eigen computer op te slaan. Deze PDF-file heeft u ook nodig als u gebruik wilt maken van de RI&E&VVS Voordeelregeling. 

Kosten 
De RI&E&VVS Voordeelregeling biedt de makkelijkste en ook goedkoopste oplossing om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen en altijd een actuele RI&E te hebben. U hoeft bovendien niet eerst via een cursus een halve arbo-deskundige te worden maar doet alles op een door u zelf gekozen moment door het doorlopen van een vragenlijst achter de computer. Het inlezen en de analyse van de door u ingevulde RI&E in het VVSsysteem van Perspectief kost eenmalig €100,--. Het jaarlijkse VVS-abonnement kost €60,-- (normaal €99,50). Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek. 

Hoe begin ik?
De eerste stap is het online invullen van de geactualiseerde RI&E-checklist

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.