Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Waarom BTT-ledenvoordeelbezoek belangrijk voor u is: gevonden besparingsvoordelen

logo facilitaire zaken branchevereniging tandtechniek     logo inventarisatiebezoek branchevereniging tandtechniek

Het BTT-ledenvoordeelbezoek blijkt concrete besparingsvoordelen (en meer!) op te leveren. Na het BTT-ledenvoordeelbezoek weet u dat u op facilitair gebied:
- voldoet aan wet- en regelgeving;
- voldoet aan verzekeringseisen;
- geen onnodige kosten maakt en
- marktconforme contracten heeft.

Voorbeelden
Wellicht wordt het nog wat duidelijker met concrete voorbeelden die naar boven kwamen van de eerste reeks BTT-voordeelbezoeken:
1. Bij een lid bleek dat de tarieven voor afvalverwijdering maar liefst 33% te hoog waren, bij een ander lid was dit zelfs 55%;
2. Bij een lid kon 20% bespaard worden op het jaarlijks onderhoud aan de aircondition;
3. Een lid was zich er nog niet van bewust dat de traditionele ISDN-telefonie over een jaar ophoudt te bestaan. Via BTT-Facilitaire Zaken kan hij zonder risico de overstap maken naar VoIP bij een uitstekende leverancier met ervaring binnen de zorg en de juiste Kwaliteit, Service, Voorwaarden en Prijs. 
4. Een lid bleek dubbel gefactureerd te zijn voor de hosting van een domeinnaam;
5. Bij een lid werd geconstateerd dat de verzekeringspolis eist dat er een inbraakalarmsysteem aanwezig is en wordt onderhouden. Dit bleek niet het geval. Tijdige ontdekking hiervan behoedt het lab voor een enorm financieel risico van honderdduizenden Euro's. 
6. Er kon bij een lid 54% bespaard worden op het onderhoud van de blusmiddelen. 

Laat ook uw lab doorlichten via het BTT-ledenvoordeelbezoek!
Bij het BTT-ledenvoordeelbezoek wordt gekeken naar maar liefst 30 aandachtsgebieden waarop uw onderneming kan verbeteren en/of besparen. Inmiddels durven we te stellen dat er verbeterkansen voor ieder lab zijn en er altijd en uitstekend resultaat wordt behaald. Bovendien zorgt de no-cure no-pay constructie ervoor dat u geen enkel financieel risico loopt. Bovendien maakt ieder lab dat deelneemt onze collectieve onderhandelingspositie sterker, dus aarzel niet langer!

Risicoloos
Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen risicoloos gebruik maken van de mogelijkheid van een BTT-ledenvoordeelbezoek door Voorpraktijken. Tijdens een dergelijk bezoek wordt een inventarisatie gemaakt van alle facilitaire inkoop- en onderhoudscontracten en worden deze beoordeeld op kwaliteit, service, voorwaarden en prijs. Hieruit komen voorstellen voor omzetting of aanpassing zodat u steeds in een prettige en veilige omgeving uw werk kunt blijven uitvoeren.

Bespaar tijd en geld, voldoe aan wet- en regelgeving
BTT-facilitaire zaken zorgt ervoor dat u of uw betrokken medewerker niet meer lastiggevallen wordt over relatief kleine contracten welke vaak tijdrovend zijn om te regelen. Ruim 400 medische en paramedische ondernemers maken reeds gebruik van deze service wat bij hen in alle gevallen heeft geleid tot een efficiëntere inzet van tijd en middelen. Een bijkomend effect is dat gemiddeld een structurele besparing wordt behaald door het collectief inkopen van deze facilitaire zaken. 

Financieel risicoloos!
Voorpraktijken is zo overtuigd van de mogelijkheid om ook in uw laboratorium te kunnen besparen dat de kosten voor een dergelijk ledenvoordeelbezoek verrekend wordt met de eerste gerealiseerde besparing. Bovendien is het verrekenbedrag gemaximeerd. Kortom: u riskeert niets en kunt er alleen maar beter van worden. Niet alleen financieel!

Praktijkvoorbeeld 1.
Het BTT-ledenvoordeelbezoek levert een jaarlijks besparingspotentieel op van € 500,- incl. btw. De kosten voor het bezoek bedragen dus € 500,- incl. btw.

Praktijkvoorbeeld 2:
Het BTT-ledenvoordeelbezoek levert een jaarlijks besparingspotentieel op van € 4.000,- incl. btw. De kosten voor het bezoek bedragen dus € 1.995,- incl. btw.

Ik wil besparen. Neem direct contact met mij op! 
Wilt u zo snel mogelijk een BTT-ledenvoordeelbezoek laten uitvoeren zodat u spoedig kunt beginnen met besparen/verbeteren? Vul onderstaand contactformulier in. 


Wilt u liever geen voordeel en dus ook geen telefonische benadering? Dat respecteren wij natuurlijk. Geef dit door via deze pagina

Heeft u hierover vragen? Nog geenl lid? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.