Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Wettelijke maximale betaaltermijn van 30 dagen voor grote bedrijven stap dichterbij

 betaalme.nu

8 april 2022 - Met de bijna unanieme steun vanuit de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel dat de betaaltermijn - ook voor grote bedrijven - verkort tot een lengte van maximaal 30 dagen komt is een wettelijke regeling een stap dichterbij gekomen. De wetswijziging komt tegemoet aan de doorgaans zwakkere onderhandelingspositie van mkb-ers. 

Deze problematiek is helaas ook in de dentale branche relevant. In E-bulletin 603 kwam door het eenzijdig af eenzijdig afkondigen van een betalingstermijn van 60 dagen na factuurdatum door DentConnect/Samenwerkende Tandartsen nadrukkelijk de vraag of een Gedragscode Financial Fair Play in de Dentale Branche noodzakelijk was aan de orde. Destijds deed toenmalig Minister Kamp een oproep aan alle grote bedrijven om zich aan te sluiten bij Betaalme.nu waar betalen binnen 30 dagen de norm is. "Voor het MKB is goedkeuring en betaling van hun facturen binnen een redelijke tijd cruciaal. Zij blijven zo in staat om hun personeel op tijd te betalen en investeringen te doen." Betaalme.nu streeft ernaar dat het de norm wordt om uiterlijk binnen 30 dagen te betalen ipv (eenzijdige) verlenging van de betalingstermijn. 

Zodra deze wettelijke regeling van kracht wordt leest u hierover uiteraard in het E-bulletin. 

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op via info@bvtandtechniek.nl of bel 085-87 69 768.