Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke lichamelijke beperking. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de WLZ geregeld. Bij bepaalde zorgzwaartes valt hier ook tandheelkunde onder. Het proces in het kort beschreven: 

Wet Langdurige Zorg

 

Heeft u ervaring met het leveren van tandtechniek op basis van de WLZ? Neem dan svp contact op met het secretariaat via info@bvtandtechniek.nl.