Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Brief aan VPL-deelnemers Pensioenfonds Tandtechniek ivm extra korting

20 november 2018  - Deze week ontvangen de VPL-deelnemers van het inmiddels -in verband met de overgang naar PFZW- in liquidatie verkerende Pensioenfonds Tandtechniek een brief inzake de noodzakelijke extra korting van de VPL-rechten. Door de vertraging in de overgang van het Pensioenfonds Tandtechniek naar PFZW door de rechtsgang van het Verantwoordingsorgaan (VO) krijgen de VPL-deelnemers nu te maken met de in de zomer van 2018 aangescherpte voorschriften van De Nederlandse Bank. Hierdoor is de hiervoor ingecalculeerde reeds extra geïnde 1% premie niet meer toereikend.

Zie voor meer informatie:
Overstap naar PFZW mogelijk later: Verantwoordingsorgaan start procedure bij de Ondernemingskamer.

Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Tandtechniek dreigt met cassatie.

Vakbonden ontslaan door hen benoemde VO-leden 

 

TEKST BRIEF AAN VPL-DEELNEMERS

Tot 1 oktober 2018 nam u deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (in liquidatie). Op grond van het pensioenreglement had u recht op extra pensioenopbouw in het kader van de overgangsregeling VPL.  Dit recht bestond zolang u premiebetalende deelnemer was van Pensioenfonds Tandtechniek en bestond in beginsel tot en met 2020 of tot uw eventueel eerdere pensionering.

Als gevolg van het besluit van sociale partners om de verplichtstelling voor deelname aan Pensioenfonds Tandtechniek te beëindigen is deze overgangsregeling bij Tandtechniek komen te vervallen.

Vanaf 1 oktober 2018 neemt u deel aan de pensioenregeling van PFZW. Sociale partners hebben met PFZW de afspraak gemaakt dat de op 1 oktober 2018 nog resterende voorwaardelijke pensioenrechten in een keer bij PFZW konden worden gefinancierd en worden omgezet in onvoorwaardelijk pensioenaanspraken. Om deze afspraak te kunnen financieren is in 2018 tot 1 oktober bij uw werkgever een extra premie geïnd van 1%. Daarbij is er rekening mee gehouden dat uw voorwaardelijke VPL-rechten met een gelijk percentage gekort zouden worden als de overige pensioenen bij Tandtechniek (9,3%). Deze korting was nodig om het dekkingsgraadverschil met PFZW te overbruggen (8,4%) en om de afwikkeling van de liquidatie te bekostigen.

In de zomer van 2018 heeft De Nederlandse Bank de voorschriften voor financiering van VPL-regeling aangescherpt. Als gevolg daarvan stegen de kosten voor de inkoop van de VPL-rechten bij PFZW aanzienlijk. De premie van 1% is daardoor niet meer toereikend. Sociale partners hebben besloten om geen extra premie te innen om het tekort te dekken.

Het gevolg is dat de Sociale partners de voorwaardelijke VPL-rechten extra gekort hebben met 6,6% om de financiering per 1 oktober 2018 bij PFZW sluitend te krijgen. Ondanks deze extra korting menen sociale partners een goede regeling te hebben getroffen waarmee voorkomen wordt dat de resterende VPL-rechten geheel zouden komen te vervallen. 

Wij rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,