Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag

logo Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek

Elke werkgever is verplicht te zorgen voor een werkomgeving die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag dat tot psychische belasting kan leiden. Dit vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (hoofdstuk 2, artikel 3 lid 2). Vanaf 2002 is hierover een artikel opgenomen in alle collectieve arbeidsovereenkomsten die sindsdien afgesloten zijn. 

ongewenst gedrag

Verplichting
In de tandtechniek is al sinds 2002 een cao-afspraak overeengekomen dat de werkgever in feite verplicht een protocol ongewenst gedrag te hebben waar onder meer een definitie van ongewenst gedrag en de vormen waarin dat kan voorkomen is opgenomen, inclusief een beleid omdat te voorkomen, alsmede een klachtenregeling en de mogelijkheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Aantoonbaar voldoen
De Arbeidsomstandighedenwet legt de werkgever dus een verplichting op om te zorgen voor een werkomgeving die vrij is van psychosociale stressfactoren. Hierbij valt te denken aan agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk. Een dergelijke verplichting wordt gezien als een ‘positieve verplichting’ van de werkgever die de werkgever de vrijheid geeft het gevraagde beleid op eigen wijze in te vullen. Echter: hier zit tevens aan vast dat de werkgever wel moet kunnen aantonen dat hij aan de wettelijke normen voldoet.

ongewenst gedrag

Hoge (ontslag)vergoedingen
Dit laatste is precies de reden waarom rechters werkgevers in het ongelijk stellen en hoge (ontslag)vergoedingen geven aan benadeelde werknemers als dit niet aantoonbaar blijkt. Dat is de reden dat voor werkgevers onder de leden van de Branchevereniging Tandtechniek voorzien is in het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag. Hierbij is een werkgever automatisch aangesloten na aanmelding van de werknemer(s) via het werkgeversportaal van het Sociaal Fonds BTT.

KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER WERKNEMERS AANMELDEN BIJ HET SOCIAAL FONDS BTT

Heeft u nog vragen? Neem contact op via onderstaand contactformulier. 

Vraag over Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag

  • *
  • *
  • *
  • *