Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Werknemers aanmelden bij Sociaal Fonds BTT

logo Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek

Werkgevers die hun werknemers hebben aangemeld bij het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek zijn automatisch aangesloten bij het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag. Al sinds 2002 is er in de tandtechniek een cao-afspraak overeengekomen die de werkgever verplicht een protocol ongewenst gedrag te hebben waarin een definitie van ongewenst gedrag en de vormen waarin dat kan voorkomen is opgenomen, inclusief een beleid omdat te voorkomen, alsmede een klachtenregeling en de mogelijkheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 

Ook vanuit de Arbeidsomstandighedenwet wordt de werkgever verplichtingen opgelegd. Indien de werkgever niet kan aantonen hieraan te voldoen kan dit leiden tot het in het ongelijk stellen van de werkgever door de rechter en het vaststellen van hoge (ontslag)vergoedingen aan benadeelde werknemers. Dit is de reden dat werkgevers voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek voorzien is in het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag. Hierbij is een werknemer automatisch aangesloten na aanmelding van de werknemer(s) via het werkgeversportaal van het Sociaal Fonds BTT. 

Heeft u nog geen account bij het Sociaal Fonds BTT? Vraag deze aan via onderstaand contactformulier.
Klik hier voor meer informatie over het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag

Aanvragen Account Sociaal Fonds BTT

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Heeft u nog vragen? Neem contact op via onderstaand contactformulier.