Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Inkoopkorting moet worden doorgegeven aan patiënt

Met ingang van 1 juli zijn de tarieven voor tandartsen en orthodontisten verlaagd. Het gaat hierbij om verlagingen tot maar liefst 19,14% voor implantologische handelingen. Inkoopcollectief CIP Mondzorg en Elysee Dental doen het voorkomen alsof tandartsen dit tariefverlies kunnen compenseren door tandtechniek bij Elysee Dental in te kopen via dit collectief waardoor 10% korting op de maandfactuur wordt gegeven. 

Meldpunt Fraude in de Dentale Branche
Dit blijkt uit een schrijven van CIP Mondzorg dat werd doorgegeven aan het Meldpunt Fraude in de Dentale Branche dat door de Branchevereniging Tandtechniek is ingesteld. In dit schrijven getiteld ‘Compensatie tariefverlies 2015’ staat onder meer ‘Om deze inkomensschade enigszins te kunnen compenseren kunt u nu starten met kostenbesparing in uw praktijk. (…) Anderzijds kunt u uw tandtechniek via CIP Mondzorg inkopen bij Elysee Dental en ontvangt u 10% korting op uw maandfactuur.’

Hiermee zetten CIP Mondzorg en Elysee Dental de tandarts op het verkeerde been. De NZa-tariefbeschikking mondzorg stelt heel duidelijk dat in geval van materiaal- en techniekkosten de tandarts maximaal de door hem/haar zelf betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop bij de patiënt in rekening mag brengen: 

In de tariefbeschikking mondzorg (TB/CU-7080-01) is bij een deel van de prestaties aangegeven dat materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht (prestaties die zijn aangeduid met een ‘sterretje’). Bij deze materiaal- en techniekkosten gaat het om de kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. De gedeclareerde materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop. De zorgaanbieder brengt dit in rekening bij de patiënt of diens verzekeraar. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium te overleggen.

Voorpraktijken stopt met aanbieden voordeelregeling inkoop tandtechniek
Voorpraktijken is grootleverancier van allerhande voordeelregelingen voor (para-)medici waaronder tandartsen. Naar aanleiding van vragen van de Branchevereniging Tandtechniek over het aanbieden van deze voordeelregeling heeft Voorpraktijen overleg gehad met de initiatiefnemers van CIP Mondzorg. Zij hebben Voorpraktijken niet kunnen overtuigen van de legitimiteit van deze actie. Voorpraktijken heeft dan ook besloten de inkoopvoordeelregeling tandtechniek met CIP Mondzorg en Elysee Dental onmiddellijk te stoppen.

Patiënten gedupeerd
Wanneer tandartsen of orthodontisten de patiënt of diens verzekeraar meer in rekening brengen dan ze zelf verschuldigd zijn aan inkoopkosten worden patiënten uiteraard benadeeld. De Branchevereniging Tandtechniek roept patiënten dan ook op altijd te vragen om een kopienota van de tandtechniek. Dan is makkelijk te vergelijken of u teveel betaald of niet. De tandarts is verplicht aan een dergelijk verzoek om de kopienota te verstrekken te voldoen. Ervaart u hier problemen mee? Neem dan contact op met het Meldpunt Fraude in de Dentale Branche: klik hier.