Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

IVT-opleiding Tandtechniek aan de DHTA dient minimaal 4 jaar te blijven

   IVT DHTA BTT17 september 2020 - De IVT-opleiding Tandtechniek aan de DHTA met de profielen Tandtechnicus Prothese en Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk staan beide op de – destijds door de Branchevereniging Tandtechniek bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zwaar bevochten – uitzonderingslijst van niveau 4 opleidingen die een nominale opleidingsduur van 4 jaar mogen hebben. Bij elke herziening van deze profielen wordt de vraag weer gesteld of dit nog steeds noodzakelijk is. In de visie van de Branchevereniging Tandtechniek is dat zeker het geval. 

De Branchevereniging Tandtechniek is van mening dat er gegronde redenen zijn waarom de opleiding minimaal 4 jaar zou moeten blijven:

 1. De opleidingsduur van de opleiding tandtechniek was – in tegenstelling tot vele andere opleidingen -  voor 1995 vijf jaar. Sinds de inkorting van het reguliere deel tot 4 jaar is er altijd een mogelijkheid aangeboden om via contractonderwijs een vijfde leerjaar te volgen.
 1. De marktwerking is voor dergelijke opleidingen altijd belangrijk. Dit leidt ertoe dat branches zelf om verkorting vragen waar dit mogelijk is. Bij de tandtechniek is dit juist niet het geval. Sterker nog: er is sinds 2000 zelfs de mogelijkheid om een zesde leerjaar te volgen.
 1. Het aantal uren in de opleiding staat al onder druk door de toename van overstijgende vakken als Nederlands, rekenen en Engels. Er is geen ruimte om dit aantal uren nog verder terug te brengen.
 1. Hierbij is het tevens goed om te weten dat door de verplichting van het incorporeren van één of meer keuzedelen in het opleidingsprogramma hierdoor de facto al een half jaar ingenomen wordt.
 1. Binnen de tandheelkundestudie wordt het aandeel tandtechniek steeds verder teruggebracht. Dus zal de toekomstige tandarts de tandtechnicus vaker om advies vragen bij de behandeling en worden de eisen die aan de tandtechnicus worden gesteld groter. Deze tendens blijkt ook uit het bij punt 2 reeds genoemde zesde leerjaar dat specifiek ingaat op de taakdelegatie door de tandarts aan de tandtechnicus.
 1. De opleiding Tandheelkunde is juist van een opleidingsduur van vijf naar zes jaar gegaan. Om de opleidingskloof tussen de tandarts en de tandtechnicus waar steeds vaker taken aan gedelegeerd moeten worden niet te groot laten worden is het noodzakelijk dat het opleidingsniveau van de tandtechnicus minimaal op peil blijft en zelfs op een hoger peil moet komen.
 1. Er is sprake van een omslag waarbij de tandarts vaker een beroep doet op de deskundigheid van de tandtechnicus en er meer samenwerking tussen tandartsen en tandtechnici plaatsvindt. Daardoor krijgt de tandtechnicus steeds meer te maken met taakdifferentiatie en worden steeds vaker werkzaamheden gedelegeerd aan de tandtechnicus. Er wordt dus meer van de tandtechnicus verwacht.
 1. De komende tijd zal de dentale – en zeker de tandtechnische – branche in het teken staan van de vele technologische innovaties. Zowel de basale kennis als het incorporeren  van nieuwe ontwikkelingen in het lesprogramma zijn hierbij essentieel.
 1. Om de internationale concurrentie aan te kunnen moet de Nederlandse tandtechniek van hoog niveau zijn. Een goede opleiding is hierbij essentieel.

 2. De meeste tandtechnische opleidingen in het buitenland kennen een opleidingsduur van vier of vijf jaar. 

Uit het hernieuwd doornemen van al het lesmateriaal, inclusief de nieuw toegevoegde onderwerpen met bijbehorende stof, kan niet anders dan de conclusie worden getrokken dat het om een grote hoeveelheid lesmateriaal gaat. Om veel repeterende en opbouwende lesstof aan te kunnen bieden is een opleidingsduur van 4 jaar een minimaal vereiste. 

Klik hier om het Concept Kwalificatiedossier Tandtechniek 2021 te downloaden

Zie ook: 'Tandtechnicus niet langer één jaar na voltooide IVT-opleiding 'transfervrij', Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Zorg dat u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt om hiervan gebruik te kunnen maken!'

Contactformulier

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *