Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Update Kwalificatiedossier Tandtechniek 2021

   IVT DHTA BTT

Focus op interactie tandtechnicus met patiënt en digitale technieken

17 september 2020 - 
Het opleidingsprogramma van de IVT-opleidingen tandtechniek aan de DHTA is gebaseerd op een kwalificatiedossier dat door een samenwerking van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven via de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt vastgesteld. Inmiddels was de tandtechniek weer aan de beurt voor een update.

De tandtechniek kent drie kwalificaties: Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken, Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk en Tandtechnicus Prothese. De laatste twee zijn op MBO 4-niveau, de Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken is nu om meer recht te doen aan de (toegevoegde) inhoud op MBO 3-niveau ingedeeld (was niveau 2).

Aandacht voor patiënt
Een belangrijke toevoeging aan het kwalificatiedossier is de aandacht voor interactie met de patiënt. Niet alleen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld kleurbepalen op het lab, maar ook door de ‘omgekeerde route’: de beweging dat de patiënt de tandtechnicus steeds vaker direct weet te vinden via informatie op het internet of een eerder aan het lab gebracht bezoek. Een en ander overigens uitdrukkelijk zonder dat tekort wordt gedaan aan de eis van een eerste anamnese door tandarts of tandprotheticus. Deze toenemende tendens vraagt om invulling in het kwalificatieprofiel.

Toegevoegde kerntaken
De inhoudelijke toevoegingen aan het profiel van de Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken, de aandacht voor de interactie met de patiënt en de digitale technieken  leidt tot een reeks aan nieuwe kerntaken in het profiel.

Relinings en reparaties
Nieuw toegevoegd aan het basisprofiel is de kerntaak ‘relinings en reparaties’ (B1-K2). Bij de Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken gaat het om eenvoudige reparaties en relinings en de Tandtechnisch Prothese kan zelfstandig gecompliceerde reparaties uitvoeren en met de patiënt communiceren over hygiëne maatregelen en de patiënt adviseren over de uit te voeren werkzaamheden.  Andere  toevoegingen betreffen het ‘omzetten en afwerken van de partiële prothese in kunststof’ (B1-K2-W3) en het ‘uitvoeren van relinings’ (B1-K2-W5).

Digitale technieken
Met betrekking tot digitale technieken is ‘Vervaardigt digitale halffabrikaten’ (B1-K3), ‘Tandtechnische werkmodellen digitaal vervaardigen’ (B1-K3-W1), ‘Individuele afdruklepels designen’(B1-K3-W2), ‘Beetplaat digitaal vervaardigen’ (B1-K3-W3), ‘Digitaal vervaardigen van een stompmodel’ (B1-K3-W4), ‘Digitaal vervaardigen van een eenvoudige onderstructuur en een monolitische kroon’ (B1-K3-W6).

Keuzedelen
Naast het standaard profieldeel kent de MBO-opleiding ook één of meer keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. De inzet van de Branchevereniging Tandtechniek is er gezien de geconstateerde ontwikkelingen in de branche op gericht een keuzedeel gericht op taakdelegatie te ontwikkelen, met het oog op de vervolgopleidingen klinisch prothesetechnicus en klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk of ook wel klinisch restauratief technicus genoemd.

Klik hier om het Concept Kwalificatiedossier Tandtechniek 2021 te downloaden

Zie ook: 'Tandtechnicus niet langer één jaar na voltooide IVT-opleiding 'transfervrij', Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Zorg dat u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt om hiervan gebruik te kunnen maken!'

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *