Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Voordeelregeling TTL Personeelsbegeleiding

actief voor de NL Tandtechniek

Leden kunnen met vragen die betrekking hebben op begeleiding van personeel in eerste instantie terecht bij het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek. In sommige gevallen is het verstandig ter plaatse in het lab een deskundig en ervaren personeelsbegeleider en/of organisatiecoach in te schakelen.

Professionalisering van het personeelsbeleid
Denk dan aan het aannamebeleid, begeleiden van motiverende teammeetings, voeren van de jaarlijkse doelstellingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken inclusief de correctie registratie van deze gesprekken in het personeelsdossier, motivatie van personeel, introductie (aanpassingen in het) huishoudelijk reglement en begeleiding dossieropbouw. Een professional weet wat hierin belangrijk is, kan uw personeel op de goede rit krijgen en het is prettig voor u en uw personeel dat een onafhankelijk persoon dit doet. 

Kosten
Leden van de Branchevereniging Tandtechniek betalen voor deze professionele begeleiding geen € 150,-- maar € 50,- ex btw per uur ex verplaatsingskosten. Maar het is ook mogelijk aparte personeelsbegeleidingspakketten af te nemen.  

ttl voordeelregeling personeelsbegeleiding

Professional voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
Het jaarlijks minimaal twee maal voeren van een doelstelling en functioneringsgesprek en eenmaal een beoordelingsgesprek is van essentieel belang. Niet alleen als onderdeel van goed werkgeverschap maar ook voor het goed bijhouden van het personeelsdossier.

Van de tandtechnisch ondernemer wordt veel verwacht: niet alleen een goede kennis van zaken op het tandtechnische vakgebied, maar ook excelleren op het gebied van marketing, relatiemanagement en personeelsbeleid. De mogelijkheid om hierbij op onderdelen een professional te betrekken kan een uitkomst zijn.

Vindt u het prettig om een professional in te huren voor het voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken? Dat kan. Er zijn speciale pakketten beschikbaar voor het jaarlijks afnemen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Introductie huishoudelijk reglement
Het logistieke proces in een tandtechnisch laboratorium maakt het – nog meer dan bij andere bedrijven – noodzakelijk dat elke werknemer het belang van het nakomen van gemaakte afspraken inziet. Zeker op het moment dat u (voor het eerst) personeel gaat aannemen is het verstandig direct een goede start te maken en duidelijke (werk)afspraken te maken zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Een huishoudelijk reglement waarin omgangsvormen en praktische zaken geregeld zijn is hierbij essentieel.

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen een huishoudelijk reglement per decreet af te kondigen. De praktijk leert dat het verstandiger is hieraan meer tijd te besteden en de kans te grijpen de teamspirit direct een boost te geven. Informeer naar de mogelijkheden.

Coaching
Medewerkers lopen soms vast in hun werk. Sommige taken worden opeens een grote opgave, of de wijzigingen in de organisatie of werkmethoden worden een last. Het is goed in zo’n situatie om eens stil te staan bij wat iemand motiveert en waar zijn kwaliteiten liggen en hoe hij zijn functie beter uit zal kunnen voeren. Een ervaren coach kan helpen om inzicht te krijgen in wat er speelt, waar de onduidelijkheden liggen en wat het gebrek aan motivatie kan veroorzaken. Maar ook waar iemand goed in is bijvoorbeeld, in wat iemand belangrijk vindt om daarmee grip te krijgen op de werksituatie. 

En meer nog: vanuit de verkregen inzichten ondersteunt de coach ook bij een verbeterplan zodat iemand zijn persoonlijke effectiviteit kan vergroten.

Belangrijk daarbij is een oplossingsgerichte aanpak en niet te lang stil te staan bij belemmeringen. Onze coaches willen heel graag mensen helpen om zich te ontwikkelen en te groeien. We vinden het fantastisch als we samen met de gecoachte persoon resultaten bereiken. En die zien we gelukkig heel vaak.

Klik hier voor meer informatie over het inschakelen van een professional voor het afnemen van sollicitatiegesprekken

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.

Vraag nu meer info aan over hulp bij houden functioneringsgesprekken (Voordeelregeling TTL Personeelsbegeleiding)

  • *
  • *
  • *