Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Vraag concept arbeidsovereenkomst aan - (on)bepaald of voor BBL-leerling

Personeelszaken

16 juni 2023 - Wilt een werknemer aannemen? Of een leerling tandtechniek die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL dus niet BOL) aan het IVT aan de DHTA in Utrecht wil volgen of volgt? Vraag dan via onderstaand contactformulier het relevante concept-arbeidsovereenkomst aan. 

In de concept arbeidsovereenkomsten wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de Richtlijn Transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de op het secretariaat bekende relevante arbeids-rechtspraak. 

Concept BBL-arbeidsovereenkomst
Wanneer u gebruik maakt van de concept arbeidsovereenkomst Beroepsbegeleidende leerweg tellen deze arbeidsovereenkomsten niet mee voor het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd dat u als werkgever met een werknemer mag afsluiten. Ook bent u voor deze BBL-arbeidsovereenkomsten niet gehouden aan de maximale duur van 36 maanden.

Aanvraagformulier concept (BBL-)arbeidscontract

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *