Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Werktijdverkorting aanvragen vanwege Corona-virus? - Update: advies KNMT: tandartspraktijken sluiten

coronavirus      

Doe nu mee met de korte 'uitval door Corona-peiling': klik hier


Update 15 maart 2020: Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken: opschorting reguliere zorgverlening van maandag 16 maart 2020 tot in ieder geval 6 april 2020. Klik hier voor het hele bericht uit de APP BVTandtechniek

12 maart 2020 - Sommige leden melden het secretariaat dat de gevolgen van het coronavirus inmiddels merkbaar zijn in het werkaanbod. In sommige gevallen zelfs al zeer fors en met de nieuwe aangekondigde maatregelen kan de vraaguitval mogelijk nog toenemen en enige tijd duren. Naast de flexurenregeling en  de dispensatieregeling die de CAO voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent kan het aanvragen van  werktijdverkorting een mogelijkheid zijn.

Aanvragen werktijdverkorting
In situaties van overmacht, zoals nu met het uitbreken van het Corona-virus, kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Het moet altijd gaan om een tijdelijke vermindering van de bedrijvigheid om hiervoor in aanmerking te komen. 
Klik hier voor meer informatie.

Flexurenregeling?
In de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is voorzien in een flexurenregeling. De regeling is bedoeld om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. De werkgever kan na overleg met de werknemer maximaal 36 uur per kalenderjaar als verlof aanwijzen ter compensatie van de meerwerkuren. 
Klik hier voor meer informatie

werktijd verkortingDispensatieregeling
Tot slot kent de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog de mogelijkheid van de dispensatieregeling. Met de dispensatieregeling is het mogelijk dat er dispensatie wordt verleend met betrekking tot de toepassing van één of meerdere bepalingen van deze CAO. Uiteraard is deze regeling opgenomen om werkgelegenheid te kunnen behouden.
Klik hier voor meer informatie
 

Doe nu mee met de korte 'uitval door Corona-peiling': klik hier