Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Gelijke opzegtermijn werkgevers/werknemers: dienstverband tot 2 jaar: 1 maand, langer dienstverband: 2 maanden

   logo BTT LBV

Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Zorg dat u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt om hiervan gebruik te kunnen maken! 

18 september 2020 - Natuurlijk is het jammer als een werknemer vertrekt, zeker als na die aankondiging blijkt dat eind volgende week de facto de laatste werkdag is. Dat geeft de werkgever nauwelijks tot niet de mogelijkheid een vervanger te werven, laat staan deze nieuwe kracht in te werken.

Afwijkende afspraak in eigen CAO voor BTT-leden
Dit verschijnsel was reeds geruime tijd een probleem dat door de leden van de Branchevereniging Tandtechniek naar voren werd gebracht. Daarom is bij het afsluiten van de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek een veel rationelere en praktischer afspraak gemaakt inzake de opzegtermijn van zowel werknemers als werkgevers.

opzegtermijn

2 maanden opzegtermijn werknemers
Voor werknemers met een dienstverband tot 2 jaar blijft de opzegtermijn 1 maand, maar voor werknemers met een langer dienstverband is een opzegtermijn van 2 maanden van toepassing. Deze termijnen zijn gelijkgeschakeld voor de werkgevers. Van het kunnen oplopen van de opzegtermijn van werkgevers  tot maar liefst 4 maanden is dus niet langer sprake.

Let op: ALEEN voor BTT-leden!
Voor alle duidelijkheid: deze cao-afspraak is alleen van toepassing op laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Bent u nog niet aangesloten? Afgezien van het hierboven genoemde onderwerp kent de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog meer voordelen. Zoals het aflopende percentage van 100 naar 70% in gelijke stappen van 26 weken ziekte, introductie wachtdag van 3e ziekmelding, het niet langer ‘transfervrij’ zijn één jaar na een voltooide IVT-opleiding (zie: artikel 'Tandtechnicus niet langer 'transfervrij' één jaar na voltooide IVT-opleiding) en de aparte regeling voor de pensioenpremie-verdeling (50/50-verdeling voor de premie vanaf 27% en hoger (zie artikel ‘RTL Nieuws: PFZW  houdt rekening met hogere premie van ruim 10 procent’).

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *