Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

BBL-leerling aannemen?

17 augustus 2022 - Wilt u een BBL-leerling werknemer aannemen? Vraag dan bij het secretariaat de meest recente conceptversie van een arbeidsovereenkomst voor een BBL-leerling aan. Denk ook aan de speciale vermelding op de schaalsalaris voor BBL-leerlingen. Heeft de BBL-leerling werknemer de opleiding afgerond? Vraag dan een concept arbeidscontract (bepaalde of onbepaalde tijd) aan. Dit kan via onderstaand aanvraagformulier. 

ivt aan de dhta

Leerling-werknemer (BBL)?
Wilt u een leerling-werknemer aannemen die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL dus niet BOL) die de opleiding Tandtechniek aan het IVT aan de DHTA in Utrecht volgt? Of wilt u de arbeidsovereenkomst met een leerling-werknemer hernieuwen?  Wanneer u gebruik maakt van de concept arbeidsovereenkomst Beroepsbegeleidende leerweg tellen deze arbeidsovereenkomsten niet mee voor het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd dat u als werkgever met een werknemer mag afsluiten. Ook bent u voor deze BBL-arbeidsovereenkomsten niet gehouden aan de maximale duur van 36 maanden. Klik dan hier om het concept arbeidsovereenkomst beroepsbegeleidende leerweg-leerling aan te vragen

Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag
Elke werkgever is verplicht te zorgen voor een werkomgeving die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminiatie, pesten en ander ongewenst gedrag dat tot psychische belasting kan leiden. In de tandtechniek is al sinds 2002 een cao-afspraak overeengekomen dat de werkgever in feite verplicht een protocol ongewenst gedrag te hebben waar onder meer een definitie van ongewenst gedrag en de vormen waarin dat kan voorkomen is opgenomen, inclusief een beleid omdat te voorkomen, alsmede een klachtenregeling en de mogelijkheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 

Werknemers aanmelden bij het Sociaal Fonds BTT
Voor werkgevers onder de leden van de Branchevereniging Tandtechniek is voorzien in het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag. Hierbij is een werkgever automatisch aangesloten na aanmelding van de werknemer(s) via het werkgeversportaal van het Sociaal Fonds BTT. Hiertoe bent u conform de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechiek ook verplicht. 
Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van werknemers bij het Sociaal Fonds BTT

logo pfzw

Werknemer aanmelden bij PFZW

Werknemers in de tandtechnische branche vallen onder de verplichtstelling pensioenfonds PFZW. Neemt u voor het eerst personeel aan? Klik dan hier om u aan te melden bij PFZW

Aanvraagformulier concept arbeidscontract

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *