Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Mogelijkheid vakantietoeslag naar rato per maand uitbetalen

   Branchevereniging Tandtechniek & vakbond LBV

Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Zorg dat u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt om hiervan gebruik te kunnen maken! 

8 januari 2021 - De huidige corona-crisis die zich helaas - naar het zich laat aanzien - nog wel even zal duren, maakt het relevant om de mogelijkheid die de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek biedt met betrekking tot de jaarlijkse vakantietoeslag te overwegen. 

Afwijkende afspraak in eigen CAO voor BTT-leden
De eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek biedt namelijk de mogelijkheid om met werknemers af te spreken dat de jaarlijkse vakantietoeslag die standaard in de maand mei wordt uitbetaald naar rato per maand uit te betalen. Het is een optie waarmee de werknemer wel moet instemmen, maar desnoods kan hier per werknemer een afspraak over worden gemaakt. Voor de goede orde: deze mogelijkheid is ALLEEN opgenomen in de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek en dus ALLEEN laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek kunnen hiervan gebruik maken. 

Nog meer afwijkende afspraken mogelijk in eigen CAO voor BTT-leden!
De eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent overigens nog andere zeer praktische afwijkende afspraken die ALLEEN van toepassing zijn op bedrijven die onder de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek vallen. Zoals: 
- het aflopende percentage van 100 naar 70% in gelijke stappen van 26 weken ziekte, introductie wachtdag van 3e ziekmelding,
- gelijke opzegtermijn werkgevers/werknemers, dienstverband tot 2 jaar: 1 maand en voor langere dienstverbanden: 2 maanden;
- het niet langer ‘transfervrij’ zijn één jaar na een voltooide IVT-opleiding (zie: artikel 'Tandtechnicus niet langer 'transfervrij' één jaar na voltooide IVT-opleiding) en 
- de aparte regeling voor de pensioenpremie-verdeling (50/50-verdeling voor de premie vanaf 27% 

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *