Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Nadere uitleg werking Werkgeversportaal Sociaal Fonds BTT

logo Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek

Inmiddels heeft u (of uw klant) inloggegevens ontvangen ten behoeve van het verstrekken van de noodzakelijke gegevens in het werkgeversportaal Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek. In de meeste gevallen zullen administratiekantoren, accountants, salarisverwerkers etc. de gevraagde gegevens met betrekking tot de loonsom invullen. Hieronder treft u nadere uitleg over de werking van het werkgeversportaal Sociaal Fonds BTT aan. 

SF Premie
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is in 2019 vastgesteld op 0,4%. (klik hier voor meer info over deze premie)

Eerste aangifte?
Als u voor het eerst gebruik maakt van het Werkgeversportaal Sociaal  Fonds BTT is hieronder vermelde informatie van toepassing. 

Schatting over het hele jaar per werknemer
U wordt gevraagd een schatting van het SV-loon voor heel het kalenderjaar op te geven. Uiteraard kunt u hierbij vrijwel niet anders dan een schatting maken op basis van de nu bekende gegevens. Op basis van deze gegevens wordt dan een factuur opgemaakt. De eerste keer dient u ook het personeel/werknemersnummer en de datum van indiensttreding in te vullen. 

Uitdiensttreding datum werknemer nu reeds bekend
Weet u nu reeds wat de datum van de uitdiensttreding van een of meer werknemers is? Dan kunt u die datum direct bij het veld 'datum uit dienst' invullen en de loonsom over de betreffende maanden die de werknemer in dienst is bij het veld loonsom invullen. 

Moet ik maandelijks een opgaaf doen?
Nee dat is niet noodzakelijk. Het jaar erop wordt u gevraagd de definitieve gegevens over het afgelopen jaar door te geven en wordt een eventuele noodzakelijke verrekening uitgevoerd. Het is desgewenst overigens wel mogelijk om tussentijdse wijzigingen in loonsom, in en uitdienstredingen door te geven. 


Eerste keer gegevens doorgeven
Wanneer u bent ingelogd komt u automatisch uit in de rubriek 'loonsom' waar u de historie van de eerder doorgegeven loonsommen aantreft.


Stap 1. Scrol naar beneden naar het kopje 'Schatting dit jaar'. U vult voor elke werknemer de velden personeelsnummer/werknemersnummer, loonsom en datum in dienst in (en datum uit dienst indien dit nu reeds bekend is). Voor elke volgende werknemer die u moet toevoegen klikt u op de oranje knop 'Werknemer toevoegen'. 

schatting dit jaar

Stap 2. Heeft u alle gegevens gecontroleerd en aangepast/aangevuld waar nodig? Scroll dan naar beneden onder het kopje 'Bevestigen doorgeven gegevens', voer uw naam in het 'ingevoerd door'-veld, vink het hokje 'ik bevestig dat bovenstaande gegevens goed zijn ingevuld' aan en klik op de oranje knop 'Verklaring indienen'. 

bevestigen doorgeven gegevens

 


Klik hier voor meer informatie over het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag

Heeft u nog vragen? Neem contact op via onderstaand contactformulier. 

Vraag over Werkgeversportaal SF BTT

  • *
  • *
  • *
  • *