Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Werknemer aannemen (voor het eerst of opnieuw)

29 augustus 2022 - Wat komt er allemaal op u af als tandtechnisch ondernemer bij het (voor de eerste keer) aannemen van een werknemer? Nog afgezien van de werving van de geschikte kandidaat? Waar moet u in ieder geval op letten? Ook met het oog op de onlangs van kracht geworden Richtlijn Transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? 

Wilt u een BBL-leerling aannemen? Klik dan hier om hierover meer te lezen

BTT Personeelszaken  checklist werknemer aannemen

Klik hier om de Checklist Werknemer Aannemen te downloaden


Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag
Elke werkgever is verplicht te zorgen voor een werkomgeving die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminiatie, pesten en ander ongewenst gedrag dat tot psychische belasting kan leiden. In de tandtechniek is al sinds 2002 een cao-afspraak overeengekomen dat de werkgever in feite verplicht een protocol ongewenst gedrag te hebben waar onder meer een definitie van ongewenst gedrag en de vormen waarin dat kan voorkomen is opgenomen, inclusief een beleid omdat te voorkomen, alsmede een klachtenregeling en de mogelijkheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 

Werknemers aanmelden bij het Sociaal Fonds BTT
Voor werkgevers onder de leden van de Branchevereniging Tandtechniek is voorzien in het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag. Hierbij is een werkgever automatisch aangesloten na aanmelding van de werknemer(s) via het werkgeversportaal van het Sociaal Fonds BTT. Hiertoe bent u conform de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechiek ook verplicht. 
Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van werknemers bij het Sociaal Fonds BTT

logo pfzw

Werknemer aanmelden bij PFZW

Werknemers in de tandtechnische branche vallen onder de verplichtstelling pensioenfonds PFZW. Neemt u voor het eerst personeel aan? Klik dan hier om u aan te melden bij PFZW