Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Verhoging of verlaging aantal vakantiedagen bij (geen) ziekmelding en wachtdagen vanaf 3e ziekmelding

   Branchevereniging Tandtechniek & vakbond LBV

Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Zorg dat u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt om hiervan gebruik te kunnen maken! 

15 januari 2021 - In de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is afgesproken dat werknemers die zich het afgelopen jaar niet hebben ziek gemeld een extra vakantiedag toegekend krijgen. Het aantal vakantiedagen wordt verlaagd met 1 dag indien de werknemer zich gedurende het kalenderjaar vaker dan 2 keer ziek heeft gemeld. 

Wachtdagen vanaf 3e ziekmelding
Tevens is afgesproken dat de werkgever het recht heeft vanaf de 3e ziekmelding in het kalenderjaar het recht heeft voor elke ziekmelding 1 wachtdag in rekening te brengen. 

Let op: ALEEN voor BTT-leden!
Voor alle duidelijkheid: deze 'wachtdagen'-cao-afspraak is alleen van toepassing op laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Bent u nog niet aangesloten? Afgezien van het hierboven genoemde onderwerp kent de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog meer voordelen. Zoals:
- het aflopende percentage van 100 naar 70% in gelijke stappen van 26 weken ziekte, introductie wachtdag van 3e ziekmelding,
- gelijke opzegtermijn werkgevers/werknemers, dienstverband tot 2 jaar: 1 maand en voor langere dienstverbanden: 2 maanden;
- het niet langer ‘transfervrij’ zijn één jaar na een voltooide IVT-opleiding (zie: artikel 'Tandtechnicus niet langer 'transfervrij' één jaar na voltooide IVT-opleiding) en 
- de aparte regeling voor de pensioenpremie-verdeling (50/50-verdeling voor de premie vanaf 27% 

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *