Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Ouders moeten thuis blijven vanwege zieke kinderen - vrije dagen opnemen?

   Branchevereniging Tandtechniek & vakbond LBV

Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Zorg dat u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt om hiervan gebruik te kunnen maken! 

25 september 2020 – De corona-crisis heeft verstrekkende gevolgen voor de hele maatschappij. Zeker ook als gevolg de door de overheid beschreven situaties waarin personen in thuisquarantaine dienen te gaan, waaronder ook als huisgenoten milde corona-klachten hebben zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts.

Dit roept de vraag op als de kinderen ziek zijn doordat er sprake is van hiervoor genoemde corona-klachten en de ouders thuis moeten blijven, er sprake is van een vrije dag of dat er een andere regel van toepassing is.

Voorop dient te worden gesteld dat de corona-crisis een bijzondere situatie is waarin niet alle wet- en regelgeving in voorziet. Maar in de hier beschreven situatie kan de werknemer een beroep doen op artikel 31 van de cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek. In lid 1 van artikel 31 staat namelijk:

In afwijking van de Wet arbeid en zorg, heeft de werknemer in ieder kalenderjaar gedurende 7 dagen recht op kortdurend zorgverlof, met behoud van salaris, in verband met de ziekte of hulpbehoevendheid van de (relatie)partner, (stief) ouders, schoon en grootouders, kinderen, pleeg- stief- en kleinkinderen, broers en zusters.

Aangezien het beroep hierop is gelimiteerd tot 7 dagen is het verstandig dat het voor beide partijen duidelijk is dat hierop een beroep zal worden gedaan. In geval van onverhoopte 'positieve' uitslag kan hierop ook tot het limiet van deze 7 dagen een beroep worden gedaan waarna vakantiedagen dienen te worden aangesproken.

Let op: ALEEN voor BTT-leden!
Voor alle duidelijkheid: deze cao-afspraak is alleen van toepassing op laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Bent u nog niet aangesloten? Afgezien van het hierboven genoemde onderwerp kent de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog meer voordelen. Zoals:

- het aflopende percentage van 100 naar 70% in gelijke stappen van 26 weken ziekte;

- introductie wachtdag van 3e ziekmelding;

- 6 maal een arbeidsovereenkomst binnen een periode van 48 (!) maanden;

- de twee maanden opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van 2 jaar en langer (inclusief gelijkschakeling opzegtermijn werknemers en werkgevers, dus ook maximaal 2 maanden opzegtermijn voor werkgevers in plaats van 4 maanden),
 (klik hier voor meer info) ;

- het niet langer ‘transfervrij’ één jaar na een voltooide IVT-opleiding (klik hier om meer te lezen)  en

- de aparte regeling voor de pensioenpremie-verdeling (50/50-verdeling voor de premie vanaf 27% en hoger (klik hier om meer te lezen).

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *