Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Nadere uitleg werking Werkgeversportaal Sociaal Fonds BTT

logo Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek

23 maart 2022 - In maart 2022 heeft u (of uw klant) inloggegevens ontvangen ten behoeve van het verstrekken van de noodzakelijke gegevens in het werkgeversportaal Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek. In de meeste gevallen zullen administratiekantoren, accountants, salarisverwerkers etc. de gevraagde gegevens met betrekking tot de loonsom invullen. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd - inclusief vooringevulde gegevens - om het invullen makkeljker en sneller te maken. Daarom treft u hieronder nadere uitleg over de werking van het werkgeversportaal Sociaal Fonds BTT aan. 

SF Premie
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is in 2019 vastgesteld op 0,4%. (klik hier voor meer info over deze premie)

Eerste aangifte?
Klik hier voor meer info over eerste aangifte

Definitieve gegevens vorig kalenderjaar doorgeven
Wanneer u bent ingelogd komt u automatisch uit in de rubriek 'loonsom' waar u na enige toelichting de rubriek 'Definitief vorig jaar 2021 (controleer svp vooringevulde gegevens)' aantreft.
In de meeste gevallen zal - op basis van eerder ingegeven schatting - velden reeds vooringevuld zijn. 

Stap 1. 
U past de gegevens waar nodig aan (indien een werknemer uit dienst is getreden geeft u dit ook aan door de datum in te vullen in het 'Datum uit dienst'-veld, indien er een werknemer ontbreekt gebruikt u de oranje knop 'werknemer toevoegen'). 

Definitief vorig jaar 2021

Stap 2.
Heeft u alle gegevens gecontroleerd en aangepast/aangevuld waar nodig? Ga naar het 'Bevestigen doorgeven gegevens'-deel en  voer uw naam in het 'ingevoerd door'-veld, vink het hokje 'ik bevestig dat bovenstaande gegevens goed zijn ingevuld' aan en klik op de oranje knop 'Verklaring indienen'. 

bevestigen doorgeven gegevens

Stap 3. 
Hieronder treft u de 'Schatting dit jaar 2022'-rubriek aan. Klik op de oranje 'vorig jaar kopiëren'-knop om de zojuist gecontroleerd en eventueel aangepaste gegevens over 2021 te kopiëeren in de schattingsvelden (ook als deze schattingsvelden al vooringevuld blijken). Als u nu reeds de datum weet waarop een werknemer zal uittreden kunt u dit hier aangeven. 

Schatting dit jaar 2022

Stap 4. 
Ga naar het 'Bevestigen doorgeven gegevens'-deel en  voer uw naam in het 'ingevoerd door'-veld, vink het hokje 'ik bevestig dat bovenstaande gegevens goed zijn ingevuld' aan en klik op de oranje knop 'Verklaring indienen'. 
bevestigen doorgeven gegevens

 


*** Oudere berichten ***

 

In april 2021 heeft u (of uw klant) inloggegevens ontvangen ten behoeve van het verstrekken van de noodzakelijke gegevens in het werkgeversportaal Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek. In de meeste gevallen zullen administratiekantoren, accountants, salarisverwerkers etc. de gevraagde gegevens met betrekking tot de loonsom invullen. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd - inclusief vooringevulde gegevens - om het invullen makkeljker en sneller te maken. Daarom treft u hieronder nadere uitleg over de werking van het werkgeversportaal Sociaal Fonds BTT aan. 

SF Premie
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is in 2019 vastgesteld op 0,4%. (klik hier voor meer info over deze premie)

Eerste aangifte?
Klik hier voor meer info over eerste aangifte. 

Definitieve gegevens vorig kalenderjaar doorgeven
Wanneer u bent ingelogd komt u automatisch uit in de rubriek 'loonsom' waar u de historie van de eerder doorgegeven loonsommen aantreft.
Stap 1. Scrol naar beneden en onder het kopje 'Definitief vorig jaar' treft u - op basis van eerder ingegeven schatting - vooringevulde velden aan. 

Stap 2. U past de gegevens waar nodig aan (indien een werknemer uit dienst is getreden geeft u dit ook aan, indien er een werknemer ontbreekt gebruikt u de oranje knop 'werknemer toevoegen'). 

Stap 3. Heeft u alle gegevens gecontroleerd en aangepast/aangevuld waar nodig? Scroll dan naar beneden onder het kopje 'Bevestigen doorgeven gegevens', voer uw naam in het 'ingevoerd door'-veld, vink het hokje 'ik bevestig dat bovenstaande gegevens goed zijn ingevuld' aan en klik op de oranje knop 'Verklaring indienen'. 

bevestigen doorgeven gegevens


In de week van 25 februari 2019 heeft u (of uw klant) inloggegevens ontvangen ten behoeve van het verstrekken van de noodzakelijke gegevens in het werkgeversportaal Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek. In de meeste gevallen zullen administratiekantoren, accountants, salarisverwerkers etc. de gevraagde gegevens met betrekking tot de loonsom invullen. Hieronder treft u nadere uitleg over de werking van het werkgeversportaal Sociaal Fonds BTT aan. 

SF-premie 2019 
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4%.  Ingangsdatum is 1 januari 2019.
(Meer info over deze premie vindt u hier.)

Schatting over het hele jaar per werknemer
U wordt gevraagd het SV-loon voor heel kalenderjaar 2019 per werknemer op te geven. Uiteraard kunt u hierbij vrijwel niet anders dan een schatting maken op basis van de nu bekende gegevens. 

Moet ik maandelijks een opgaaf doen? 
Nee dat is niet noodzakelijk. U wordt twee maal per jaar gevraagd een opgaaf te doen van de status op dat moment. De gebruikelijke momenten van doorgeven zijn februari en september.  Blijkt op dat moment een aanpassing van de premie-inning noodzakelijk dan wordt de benodigde actie in gang gezet. Desgewenst is het mogelijk om vaker in het jaar een aanpassing te doen, bijvoorbeeld als een werknemer uit dienst treed, maar het is mogelijk om dit pas bij de reguliere volgende opgaaf te doen.

Eindafrekening per werknemer
De eindafrekening van het vorige kalenderjaar vindt plaats op basis van de in februari doorgegeven gegevens. De eerste keer dat dit zal gebeuren is dus medio februari 2020 over het kalenderjaar 2019. De eindafrekening zal ook per werknemer worden doorgegeven. 

Uitdiensttreding datum werknemer nu reeds bekend
Weet u nu reeds wat de datum van uitdiensttreding van een of meer werknemers is? Dan kunt u die datum direct bij het veld 'datum uit dienst' invullen en de loonsom over de betreffende maanden die de werknemer in dienst is bij het veld loonsom invullen. 

Loonsom wijzigen en/of werknemer uit dienst melden
loonsom wijzigen sociaal fonds btt

 

Stap 1.
Tik in het veld ‘personeelsnummer/werknemersnummer’ het nummer in van de werknemer waarvan de loonsom gewijzigd moet worden (en/of waar de datum van uitdienstreding aangegeven moet worden).

Stap 2.
Voer de benodigde gegevens van de velden ‘loonsom’ en eventueel ‘datum uit dienst’  en ‘ingevoerd door’ in.

Stap 3.
Vink het hokje ‘ik bevestig dat bovenstaande gegevens goed zijn ingevuld’  aan en klik op ‘Verklaring indienen’.

Klik hier voor meer informatie over het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag

Heeft u nog vragen? Neem contact op via onderstaand contactformulier. 

Vraag over Werkgeversportaal SF BTT

  • *
  • *
  • *
  • *